недеља, 02. октобар 2016.

НЕКрали Марко е мртов
А и Рацин е мртов
Та можеби затоа детулево
 за кое некои глаголеа не е покрстено
одбрало врвица или врвици овоземски по кои гази
кои неспокојството во крвта му ја креваат
та видетего
со пергаментите збрани
небаре Марко е,е оној де Крал
пустоши меѓу редовите напишани
и чинодејствува против црните божемни поети
свој Бог одбрал,или пронашол
во деветата вселена
каде тронот му бил заграден со триста молњи
знаеше дека стравот на сенките околунего
стравот им е двоен,и им се плоди на полноќ
не се плашеше од Бог за себеси,ниту за другите
се плашеше за утрешнината да не му избега
така сказанијата ќе се сурнеа во бездни
и тогај
крај огнен поток ќе седнеше
и пламен Бог ќе молеше
ај пуст да е пуст животот кучешки
се родив како Чоек,зер како скот да умрам
та на кантарот студен со туч да ми мерат
чемер од врба проклета
каде го фрлав катаден
и тогај Пламен Бог на пламени гради
огнено море ќе му разбрануваше
и ќе го водеше пак меѓу вчерашните облаци
да се надрасни себеси
за да може во утрешните љуњи веди да фрла.
И ќе му шепнеше на уво
Не си крал
А не си ни мртов поет
Само со думите ги калиш слабаците
Зошто не го познаваш зборот НЕЕ,де,не бидете толкави копуци

Би ви раскажал за многу чуда што видов на дланките Но нема да поверувате Оти птицата копнежлива одлетала од вашите рамења Ама...