четвртак, 01. септембар 2016.

Повторно никнувам од пукнатините на времетоРечиси со пирејска жилавост,евеме
повторно никнувам од пукнатините на времето,и
под пазувите ги носам сите тајни мистерии пред кој ќе паднат лагите
потоа,потоа ќе се покорам засекогаш пред духот.

Сега знам,кој е исцибрен од пакост
и кој се цицачи на невина крв
а кој се лажни лингвисти.

Ќе чекорам
негледаќи ги призраците кои се побратимуваат со земјата
и нема да чекам ветер да го одвее отровот нивни
ни пак ќе ги бројам нивните чекори кои се споулавуваат во осаменоста.

Наслушнувам,сега наслушнете и вие
со дождот доаѓаат моите големи мигови
тогаш мракот за многумина ќе стане ден,а сенките придружнички.

Далеку остана чуството дека сум со волчјо потекло
не сум веќе во јарем,и нозете не ми носат синџири
се случи сето ова кога се откажав од нејзиниот лик
на чудесен начин сум ослободен од патилата,нели

и речиси со пирејска жилавост евеме.


Е,де,не бидете толкави копуци

Би ви раскажал за многу чуда што видов на дланките Но нема да поверувате Оти птицата копнежлива одлетала од вашите рамења Ама...