среда, 12. април 2017.

Стеблото на НадежтаЕте,повторно
Започна да се спровира низ прстените на времето
Насмеана
Радуваќи се на белите облаци
И
Неплашеќи се од осојните засеци на планините
Во кои одекнуваа предвечерни песни од Младоста

Ах Младост,воздивна
Го изминав невратот
Талкав и џвакав темнина
Спиев покрај црна птица со мртви криља
Одеќи така од нигде кон ништо
Ах Младост
Не ме влечат веќе таинствените длабочини на минатото
рѓата на поразот падна
И невидливата грамада на мртвиот воздух се распрсна

И се насмевна,малку чудно девојката самјак
Небаре ја откри загатливоста на Бескрајот
И без да размислува
Го спрегна идниот миг да ги досегне соѕвездијата
Каде се возвишуваше стеблото на Надежта.


Мислата на Времето

Запознав еден Светец Кој беше ослободен од сите болки Грижи,и сонувања за вечен живот Ете тој Умираше секој ден позади вратат...