четвртак, 17. новембар 2016.

Третата НаречницаТргнав
Да се прегрнам повторно
Со Љубовта
Исто како некогаш
Но ете,повторно
Небото го распараа три огнени мољни
Не се завртив
Но знаев кој зборува
Тое беше бесот на третата наречница
Која на небото пишуваше
На земјата шиштеше со глас змиски
Сакаше одмазда
Што не пишувам повеќе за тагата
И за таа бездомна дива старица
Која сега ни самата не си го знае името

Гледав напред
И шепотев
Не сум тврдоглав
Но нема да лазам повеќе како магла
Во ноќта каде владееш
Ти чопкај повторно
Во старата болка
Но некаде во бездните каде сега таа реви
И тешија со твоите копмарни соништа

Да знаеш
И понатаму
Моите заби ќе го глодаат зборот
Кој го раѓа грешното човештво
Но моите дланки
Се простиа од тебе
И од неа
Та мољните не ме плашат
Шиштењето не ме тревожи
Со душата плачам
Со срцето сакам
Та затоа сега секое утро е убаво
Секој залез е волшебен.


Тажна Приказна

Кога ќе ја вдишите длабоко во себе Тишината на ноќта,вие сте го добиле вториот живот Со мртви кошмари зад себе Не ќе знаете веќ...