недеља, 07. август 2016.

Змиска Игра
Липаше на криљата ветерови
Тераќи ги да бодињаат со нивните огнени копита
Но блеедеше во набожноста

Изгревот сега го чекаш под поинакво сонце
Час е бело,час е жолто,час е румено
Но сепак,одвреме навреме плукаш на земјата

Благоста на животот не ти донесе спокојство
Грчот на утробата те одава
Претчуствуваш,крајот на втората младост се најавува

Пред д сватиш
Предавството во крвта ќе се случи

И змиската игра ќе почне.


Се простив од сите стихови

Се простив од сите стихови И мочешкум поминувам Тивко,тивко покрај сите некажани зборови Богатството што го собрав Низ сите...