недеља, 07. август 2016.

Змиска Игра
Липаше на криљата ветерови
Тераќи ги да бодињаат со нивните огнени копита
Но блеедеше во набожноста

Изгревот сега го чекаш под поинакво сонце
Час е бело,час е жолто,час е румено
Но сепак,одвреме навреме плукаш на земјата

Благоста на животот не ти донесе спокојство
Грчот на утробата те одава
Претчуствуваш,крајот на втората младост се најавува

Пред д сватиш
Предавството во крвта ќе се случи

И змиската игра ќе почне.


Нема коментара:

Постави коментар

Еден Ден.

Еден ден,кога ќе го пронајдан изворот на Тагата и Болката Повеќе за вас,помалку за мене Ете тогаш во тој,за вас среќен за мене оби...