понедељак, 01. август 2016.

ВистинатаВистината,
целата Човекова Вистина е запишана на Небото,
и сите кои се на Небото ја знаат премногу добро,
наше е само да ја прифатиме таква како што е
Вечните Закони за нас се стварнст,
кој ние треба само да ги одживееме
со болка,
со радост,
со тага,
со восхит.
се колнеме сега и за веков,
дека и понатаму ќе останеме во Божјата Светлина
 со сето наше Срце и Душа..

Така нека Биде.


Се простив од сите стихови

Се простив од сите стихови И мочешкум поминувам Тивко,тивко покрај сите некажани зборови Богатството што го собрав Низ сите...