петак, 24. јун 2016.

Тајна Временска
Се стаписа Часовникот одеднадеш
Којзнае,можеби само сакаше да биде потаен придружник на мртвото време
Или тоа е само уште еден таен акт на Судбината
Но сеедно заличиа на заговорници во новото време
Им се придружи и кандилото
Прво се згусна светлината во една точка
Да,мракот ја голтна така брзо и лакомо во еден здив
Ете ти три случајности на едно место,кои те тераат да мислиш поинаку
Сега недостасува во овој простор,да овој чуден и малку загатлив простор
И прозорот да пукне со линии танки
Или пак огледалото да се стори сол,што би рекле стари
Тогаш слободно ќе кажам,се работи за маѓија стара
Научена од папируси Египетски,невидлива и невидена
Но моќна,како гниежот на сите спомени
Кои се собрале во некој слој од животот
Простете,овде се работи за часовникот
И подобро е да го одмотаме клопчето на агонијата
И да ја тргнеме нејасната насмевка што се налепила кај вас
Застанал кутриот.сеќавањата го преткале,та тој папсано се предал
И евего небаре е покојник,само вкочаенето стои
Некаго,нека стои и нека ја чува Тајната за вистинското скочанување
Тоа што го кажав е само претпоставка
Ако и навистина ни каже,не би била тајна негова.
Е,де,не бидете толкави копуци

Би ви раскажал за многу чуда што видов на дланките Но нема да поверувате Оти птицата копнежлива одлетала од вашите рамења Ама...